magánélet

Adatvédelem

Nagyon elégedettek vagyunk a cégünk iránti érdeklődésünkkel kapcsolatban. Az adatvédelemnek nagyon fontos prioritása van az electric-mobiles.com irányításában.
Az electric-mobiles.com internetes oldalainak használata alapvetően lehetséges a személyes adatok feltüntetése nélkül. Ha azonban egy érintett személy weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni cégünk speciális szolgáltatásait, személyes adatfeldolgozásra lehet szükség. Ha személyes adatok feldolgozására van szükség, és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, akkor általában az érintett beleegyezését kérjük.
A személyes adatok feldolgozása, például a nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát érintett személy minden esetben összhangban kell lenniük az adatvédelmi rendelet szerint és az alkalmazható electric-mobiles.com ország-specifikus adatvédelmi előírásoknak. Ez az adatvédelmi politika révén cégünk arra törekszik, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyok tájékoztatást kapnak az adatvédelmi politikájuk szerinti jogaikról.
A vezérlő, az electric-mobiles.com számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Mindazonáltal az internet alapú adatátvitel általában biztonsági lyukakkal bír, így az abszolút védelem nem garantálható. Emiatt minden érintett személy szabadon továbbíthat személyes adatokat más módokon, például telefonon.

1. definíciók

Az electric-mobiles.com adatvédelmi politikája az európai jogalkotó és a jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) elfogadásában használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi politikánknak könnyen olvashatónak és megérthetőnek kell lennie a nyilvánosság számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében előzetesen meg szeretnénk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

A jelen adatvédelmi szabályzatban a következő kifejezéseket használjuk: többek között, de nem kizárólag:
a) személyes adatok
Személyes adatok minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett személy) vonatkozik. Egy természetes személy azonosítani kell, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen egy olyan azonosítóval, mint névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több különleges tulajdonsággal való társítással, fizikai, élettani, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását azonosítani lehet.

b) az érintett személy
Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő feldolgozza.

c) feldolgozás
Feldolgozása minden végrehajtott művelet vagy segítsége nélkül automatizált folyamatok illetve bármely ilyen eljárást társított személyes adatok, például gyűjtése, a gyűjtemény, a szervezés, lebonyolítás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közzététel, terjesztés vagy a szolgáltatás más formája, megbékélés vagy társulás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) A feldolgozás korlátozása
A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a későbbi feldolgozás korlátozása céljából.

e) profilozás
A profilalkotás a személyes adatok bármely olyan automatizált feldolgozása, amely a személyes adatok bizonyos természetes vonatkozású személyes szempontok, különösen a munkahelyi teljesítmény, a gazdasági helyzet, az egészség, a személyes Elemezni vagy megjósolni a természetes személy preferenciáit, érdekeit, megbízhatóságát, viselkedését, tartózkodását vagy áttelepítését.

f) Pseudonosítás
Pszeudoanonimizálás a személyes adatok feldolgozása oly módon, amelyben a személyes adatok már nem lehet rendelni egy adott témára segítsége nélkül további információkat, feltéve, hogy ez a kiegészítő információ elkülönítve kell tartani, és a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelik.

g) Felelős vagy feldolgozásra
A felelős ellenőr vagy adatkezelő a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal egyetértésben dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról. Amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállamok jogszabályai határozzák meg, az adatkezelő vagy az általa kijelölt különleges kritériumok az uniós vagy nemzeti jogszabályok szerint rendelkezhetnek.

h) processzor
A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy egyéb szerv, amely a személyi adatokat az adatkezelő nevében feldolgozza.

i) vevő
A Kedvezményezett természetes vagy jogi személy, ügynökség, ügynökség vagy egyéb olyan személy, akinek a Személyes Adatait nyilvánosságra hozza, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek egy adott küldetés kapcsán az uniós vagy nemzeti jog alapján személyes adatokat kaphatnak, nem tekintendők kedvezményezettnek.

j) harmadik személyek
A harmadik az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, mint az érintett, a vezérlő, a processzor és a jogosult személyek közvetlen felügyelete alatt az adatkezelő vagy a feldolgozó feldolgozni a személyes adatokat.

k) Engedélyezés
A hozzájárulás bármilyen önkéntes az adott esetben és egyértelműen által szállított adatok tájékozott módon akaratnyilvánítás a nyilatkozat formájában, vagy más felismerhető igenlő aktus, amellyel személyt kell érteni, hogy egyetértenek a személyes adatok feldolgozása tekintetében van.


2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében felelős személy, az Európai Unió tagállamaiban található egyéb adatvédelmi jogszabályok és más adatvédelmi előírások a következők:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Németország

Telefon: + 49 04122-4080231
E-Mail: info [at] electric-mobiles.com
Webhely: https://electric-mobiles.com

3. Name and Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Németország

Telefon: + 49 04122-4080231
E-Mail: info [at] electric-mobiles.com
Webhely: https://electric-mobiles.com

Jede betroffene A személy csak annyit szeretne, hogy mindenki megtalálja a Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt und unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

3. Keksz

Az electric-mobiles.com internetes oldala cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak és tárolnak. Sok weboldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták.
Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyén böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott webböngésző az egyedi cookie-azonosítóval felismerhető és azonosítható. A cookie-k használatával az electric-mobiles.com több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani ezen a weboldalon, amely a cookie beállítás nélkül nem lehetséges.
A cookie segítségével a honlapunkon található információk és ajánlatok a felhasználó értelemben optimálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, amint már említettük, hogy felismerjék weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Például egy weboldal felhasználója, amely cookie-kat használ, nem kell újra beírnia a hitelesítő adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, mivel ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie teszi. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókosár süti. Az online bolt megjegyzi azokat az elemeket, amelyeket egy ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett. Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapján keresztüli beállítását az internet böngésző megfelelő beállítása révén, és így állandóan ellentétes a cookie-k beállításával. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor internetböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül törölhetők. Ez lehetséges minden közös internetes böngészőben. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

4. Általános adatok és információk összegyűjtése

Az electric-mobiles.com weboldal számos általános adatot és információt rögzít mindegyik alkalommal, amikor a weboldalt egy érintett személy vagy egy automatizált rendszer teszi elérhetővé. Ez az általános adat és információ tárolódik a szerver naplófájljaiba. Felvehető a
(1) használt böngésző típusok és verziók,
(2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszert,
(3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer jön a weboldalunkra (ún. Hivatkozók),
(4) az alweboldalakat, amelyek a hozzáférési rendszeren keresztül érhetők el honlapunkon,
(5) a weboldalhoz való hozzáférés dátumát és idejét,
(6) egy internet protokoll címet (IP-cím),
(7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója és
(8) egyéb hasonló adatokat és információkat használnak az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén az electric-mobiles.com nem von le következtetéseket az érintett személyről. Inkább ez az információ szükséges
(1), hogy helyesen töltse el weboldalunk tartalmát,
(2), hogy optimalizálja weboldalunk tartalmát, valamint a reklámot,
(3), hogy biztosítsa informatikai rendszereink állandó működését és honlapunk technológiáját
(4), hogy a bűnüldözést a bűnüldözéshez szükséges információkkal biztosítsa cyberattack esetén.
Ez a névtelen összegyűjtött adatok és információk electric-mobiles.com tehát egyrészt statisztikailag és elemeztük, azzal a céllal, hogy növelje az adatvédelmi és adatbiztonsági cégünk végső soron, amelyek optimális védelmet biztosítanak a személyes adatok általunk feldolgozott. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az érintett személy által szolgáltatott személyes adatoktól.

5. Regisztráció honlapunkon

Az adatalanynak lehetősége van arra, hogy az adatkezelő honlapján személyes adatokat szolgáltasson. Az adatkezelőnek küldendő személyes adatok a regisztrációhoz használt megfelelő bemeneti maszkból származnak.
Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő okozhat a sebességváltót egy vagy több processzorral, például a csomagszállító szolgálat, amely szintén kizárólag belső használatra, ami annak tudható be, vezérlő, használja a személyes adatokat.
Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az adatszolgáltató internetszolgáltatójának (ISP) által kiosztott IP-címét, a regisztráció dátumát és időpontját is tárolja. Ezeknek az adatoknak a tárolása a háttérben történik, hogy csak így tudjuk megakadályozni szolgáltatásaink visszaélését, és szükség esetén ezek az adatok lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények tisztázását. E tekintetben ezen adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala harmadik személyeknek nem, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli a bűnüldözési szerveket.
A regisztráció az érintett személy az önkéntes nyújtása a személyes adat felhasználása vagy az adatkezelő, hogy az érintett tartalmat vagy szolgáltatást lehet kínált jellege miatt az esetben csak a regisztrált felhasználók számára. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatait, vagy teljesen törölhetik az adatkezelő adatbázisából.
Az adatkezelőnek kérésre bármikor tájékoztatnia kell minden adatalanyról, hogy az adatalany személyes adatait tárolja. Ezenkívül az adatkezelő az adatkérő kérésére vagy hivatkozásakor kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben ez nem ütközik semmilyen törvényi tárolási követelményrel. Az adatkezelő valamennyi adatfaja az adatközlő személy számára ebben az összefüggésben elérhető kapcsolattartó személyként.

6. Előfizetés hírlevelünkre

Az elektromos-mobiles.com weboldalon a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy cégünk hírlevele feliratkozhassanak. Mely személyes adatokat továbbítanak az adatkezelőnek, amikor a hírlevél megrendelésre kerül, az erre a célra használt bemeneti maszkból származik. Az electric-mobiles.com rendszeres időközönként tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a cég ajánlatairól. Cégünk hírlevele csak az érintett személy számára fogadható, ha
(1) az érintett személy érvényes e-mail címmel és
(2) az érintett személy regisztrálja a hírlevelet.
Jogi okokból egy megerősítő e-mailt küldenek az érintett személy által az e-mail címre, amelyet először adtak ki a hírlevél levélben a kettős opt-in eljárással. Ezt a megerősítő e-mailt használják annak ellenőrzésére, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az érintett személy engedélyezte-e a hírlevél átvételét. A hírlevélre való feliratkozásnál az érintett személy által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint az internetszolgáltató által megadott regisztrációs dátumot és időpontot is tároljuk.
Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy megértsük az érintett személy e-mail címének (lehetséges) visszaélését egy későbbi időpontban, és ezáltal az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál.

A hírlevélre való regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevél küldésére használjuk fel. A hírlevél feliratkozóit e-mailben is értesíteni lehet, ha ez a hírlevél vagy a regisztrálás működéséhez szükséges, ahogy ez a hírlevél vagy a technikai változtatások esetén is bekövetkezhet. A hírlevél szolgáltatás részeként gyűjtött személyes adatok harmadik felek részére történő átadása nem történik meg. A hírlevélre való feliratkozást az érintett bármikor megszüntetheti. A hozzájárulás a személyes adatok tárolására, amelynek az adatokat alá adott nekünk küld ki hírlevelet, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megfelelő link található. Arra is lehetőség van, bármikor közvetlenül a honlapon a napló adatok vezérlők hírleveleket és ezt közli a másik irányba, az adatkezelőnek.

7. Hírlevél követés

Az electric-mobiles.com hírlevelei úgynevezett számláló képpontokat tartalmaznak. A számláló pixel egy olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik olyan e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldenek a naplófájl rögzítésének és a naplófájlelemzés engedélyezéséhez. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai értékelését. Ennek alapján a beágyazott web beacon képes felismerni electric-mobiles.com ha és amikor egy e-mail-ben nyitotta meg az érdekelt személy és ami összekapcsolja szereplő email nevezte az érintett személyt.
Ilyen gyűjtött szereplő információk a hírlevelekben követési képpontok személyes adatokat tárolunk az adatkezelő és értékelni annak érdekében, hogy optimalizálja a hírleveleket, és jobban testre tartalmát jövőben hírlevelet érdekeit az érintett személyt. Ez a személyes adat nem kerül nyilvánosságra harmadik felek számára. Az érintettek bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással kötött külön beleegyezési nyilatkozatot. A visszavonás után a vezérlő törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevél beérkezésétől való visszavonás elektronikus-mobiles.com címet automatikusan visszavonásként jelöli.

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

A honlap electric-mobiles.com tartalmaz a törvény, amely lehetővé teszi a gyors közzétételeket elektronikus elérhetőségi cégünk, valamint a közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglal egy általános címe az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím). Ha az érintett személy e-mailen vagy egy kapcsolatfelvételi űrlacon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, akkor az adatalany által biztosított személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az ilyen személyes adatokat, amelyeket egy személy önként továbbít az adatkezelőnek, az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik személyek számára történő közzététele nem lehetséges.

9. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

A feldolgozott adatkezelő és a személyes adatokat az érintett személy csak a szükséges ideig, hogy elérjék a tárolási célra, vagy ha ezt az európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más törvényhozók törvények és rendeletek, amelyek az adatkezelő rendelkezett. Megszünteti a tárolási célra, vagy által előírt európai irányelvek és rendeletek donorok, vagy más felelős törvényhozó tárolási időszak lejárta, a személyes adatok zárolásának, vagy törölni rutinszerűen és a törvény által előírt.

10. Az érintett személy jogai

a) A megerősítéshez való jog
Minden egyes érintettnek joga van az európai szabályozók és szabályozók által megadott módon, hogy megkövetelje az adatkezelőtől annak megerősítését, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e. Ha egy érintett személy élni kívánja ezt a visszaigazolási jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

b) Az információhoz való jog
Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donorok, így bármikor a öncélú adatkezelők tájékoztatás a tárolt személyes személyes adatok és annak egy példányát az információt.
Ezen túlmenően az európai politika és jogalkotás az érintett személy adatai megadta a következő információkat: a feldolgozás céljából a kategóriákba tartozó feldolgozott adatok, a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatok kerültek nyilvánosságra, vagy nem hozták nyilvánosságra, különösen a kedvezményezettek a harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek, amennyiben lehetséges, a tervezett időtartamát, amelyből a személyes adatok tárolása, vagy ha ez nem lehetséges, a szempontokat annak megállapítására ilyen időszak, hogy létezik egy jobb helyesbítését vagy törlését, rá vonatkozó személyes adatokat vagy korlátozása feldolgozása az adatkezelő vagy a jogorvoslati jog ellen feldolgozás, a jog fennállását a kérelem a szabályozó szervnek, ha a személyes data'll nem gyűjtött adatok en:
Az összes rendelkezésre álló információt a származási adatok megléte automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotás cikkének megfelelően 22 Abs.1 és 4 DS-GMO és legalább ezekben az esetekben értelmes információt az érintett logika és a körét és a kívánt hatást az adatkezelés az érintett személy.
Emellett az érintettnek joga van hozzáférni ahhoz, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ha ez a helyzet, akkor az érintettnek joga van információt szerezni az átruházással kapcsolatos megfelelő garanciákról. Ha egy érdekelt fél ezt az információhoz való jogát élvezi, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

c) A helyesbítéshez való jog
A személyes adatok feldolgozása által érintett személynek az európai irányelv és a szabályozó hatóság által biztosított joga, hogy az őket érintő helytelen személyes adatok azonnali korrekcióját kérje. Továbbá, az érintett jogosult arra, hogy a feldolgozás célját figyelembe véve kérje a hiányos személyes adatok kitöltését, beleértve egy kiegészítő nyilatkozatot is. Ha az érintett személy ezt a helyesbítési jogot kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphetnek az adatkezelő alkalmazottjával.

d) Törlés joga (elfelejtés joga)
Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai politika és a törvényhozás a felelős személyt arra kötelezi, hogy a vonatkozó személyes adatok azonnal törlődnek, kivéve, ha az alábbi okok miatt kell alkalmazni, és amennyiben az adatfeldolgozás nem szükséges: a személyes adatokat gyűjtöttek ilyen célokra vagy egyéb feldolgozásra, amelyre már nincs szükség. Az érintettnek visszavonja hozzájárulását, amikor a feldolgozási Art. 6 para. 1 pont DS-GMO vagy művészet. 9 para. 2 pont DS-GMO támogatott, és hiányzik az egyébként jogi alapja a feldolgozás. Az érintett személy szerint Art. 21 para. 1 DS-GMO tárgyat a feldolgozás, és nincs nyomós jogos indok feldolgozás előtt, vagy az a személy szerint eljárva Art. 21 para. 2 DS-GMO ellenzi a feldolgozás egyet. A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel. A személyes adatok törlése az uniós vagy nemzeti jog azon jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, amelyekre az adatkezelő vonatkozik. A személyes adatokat az 8 1 DS-GVO cikkelye alapján kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték. Ha a fentiek közül bármelyik vonatkozik okokból és az érintett személy akar a személyes adatok törlését tárolt electric-mobiles.com ok, akkor ezt bármikor a hívás alkalmazottja az adatkezelő. Az electric-mobiles.com alkalmazottja gondoskodik arról, hogy a törlés iránti kérelmet azonnal teljesítsék. A személyes adatok nyilvánosságra hozták electric-mobiles.com és cégünk a felelős személy szerint Art. 17 para. 1 DS-GMO köteles törölni a személyes adatok megteszik electric-mobiles.com figyelembe véve a rendelkezésre álló technológia és a végrehajtás költségét megfelelő intézkedéseket, beleértve a műszaki állítson be másik adatkezelők, hogy feldolgozza a közzétett személyes adatokat a nyilatkozat, hogy az érintett személy e más az adatkezelő a törlési összes link ezen személyes adatait vagy másolatok vagy ismétlésben van a személyes adatok szükség, amennyiben az ilyen feldolgozás nem szükséges. A munkavállaló electric-mobiles.com egyedi esetekben okozza a szükségesnek.

e) A feldolgozás korlátozásának joga
Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek adományozókat, hogy a kereslet korlátozása feldolgozó felelős személy által, ha az alábbi feltételek teljesülnek: Az a személyes adatok pontossága vitatja az érintett, bár egy ideig, amely lehetővé teszi a felelős személy számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. A feldolgozás jogellenes, az adatalany megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását. Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett kötelezi őket arra, hogy érvényesítsék, gyakorolják vagy megvédjék a jogi igényeket. Az érintett személy kifogással él a feldolgozással szemben. 21 DS-GVO cikkelye, és még nem tisztázott, hogy a felelős személy jogos érdeke meghaladja-e az érintett személyét. Ha a fenti feltételek egyike teljesül, és az érintett személy az elektromos-mobiles.com-ban tárolt személyes adatok korlátozását kéri, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával. Az electric-mobiles.com alkalmazottja okozza a feldolgozás korlátozását.

f) Adatátvitel
Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donorok, hogy kap a személyes adatokat, amelyek biztosították az érintett személy által egy díjat, strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban. Azt is, hogy nyújtson be ezeket az adatokat egy másik díjat, anélkül, hogy akadályozzák a felelős, amely a személyes adatokat szolgáltatott a jogot, feltéve hogy a feldolgozást a hozzájárulás cikkelye szerint. 6 para. 1 pont DS-GMO vagy művészet. 9 Abs . 2 pont DS-GMO vagy a szerződés szerinti Art. 6 para. 1 levél b DS-GMO alapú és a feldolgozás történik, automatizált módszerekkel, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges a teljesítménye egy feladat, hogy a közérdekű vagy a közhatalom gyakorlásában, amelyet a felelős személynek neveztek ki. Továbbá az érintett személy joguk gyakorlása adathordozhatóság cikk értelmében. 20 para. 1 DS-GMO szerezni, hogy a személyes adatok továbbítása közvetlenül a töltés egy másik díjat, ha ez technikailag megvalósítható és ha a törvény, ez nem érinti mások jogait és szabadságait. Az adatok hordozhatóságához való jog érvényesítésére az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot a munkavállalóval az electric-mobiles.com címen.

g) A kifogás joga
Minden olyan személy vett részt a személyes adatok feldolgozása joga által biztosított európai irányelvek és rendeletek donor okokból adódó sajátos helyzet bármikor a feldolgozás a rájuk vonatkozó személyes adatok alapján az Art. 6 para. 1 betű vagy a DS-GVO kifogást emel. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. electric-mobiles.com nem tudja feldolgozni a személyes adatokat abban az esetben ellentmondás, ha nem tudjuk bizonyítani, jogos érdekből feldolgozásra, felülmúlják az érdekeit, jogait és szabadságait az érintett, vagy a feldolgozás létrehozására, a testmozgás vagy a jogi igények védelme. Ha az elektromos-mobiles.com a személyes adatait közvetlen postai küldemények kezelésére dolgozza fel, az adatalanynak bármikor jogában áll a személyes adatok feldolgozására a reklámozás céljából. Ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen közvetlen levélhez kapcsolódik. Ha az adatalany az electric-mobiles.com-nak direct marketing célokra kifogásolja, akkor az electric-mobiles.com a továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatokat e célból.
Ezen túlmenően, az érintett személy a megfelelő okból eredő sajátos helyzetet, amely ellen releváns személyes adatok feldolgozása tudományos át electric-mobiles.com vagy történelmi kutatási célokra, illetve statisztikai célú § szerint. 89 para. 1 A DS-GMO-kat kifogáslik, hacsak az ilyen feldolgozás nem szükséges közérdekű feladat ellátásához. A felszólalási jog gyakorlásához az érintett személy közvetlenül kapcsolatba léphet az electric-mobiles.com bármely alkalmazottjával vagy egy másik alkalmazottal. Az érintett személy is ingyenes, a használatával kapcsolatos információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, függetlenül az irányelv 2002 / 58 / EK jogukkal az automatizált folyamatok, amelyek meghatározott műszaki előírásokat.

h) automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is
A személyes adatok feldolgozása által érintett személyek az európai irányelv és a szabályozó hatóság által biztosított jog hatálya alá tartoznak, és nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntésre - beleértve a profilalkotást is -, amely joghatással bír rá, vagy hasonló jellegű Way, ha a döntés
(1) nem azt a következtetést, vagy a szerződés teljesítése között az érintett és felelős személy köteles, vagy (2), mivel a törvények az Unió vagy a tagállamok, amelyek díjköteles, megengedett, és a jogszabályok megfelelő intézkedéseket, hogy a Jogait és szabadságait, valamint az adatalany jogos érdekeit, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával. Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy
(2) ez történik a kifejezett hozzájárulásával az egyén találkozik electric-mobiles.com megfelelő intézkedéseket, hogy a jogok és szabadságok, valamint a jogos érdekeit az érintett, beleértve legalább a jogot, hogy megszerezze a személy beavatkozása a részét a felelősök, meghallgatta saját álláspontját, és vitatja a döntést. Ha az adatalany automatizált döntéshozatali jogokat kíván kérni, bármikor felveheti az adatkezelő alkalmazottját.

i) Az adatvédelmi engedély visszavonásának joga
A személyes adatok feldolgozása által érintett személyeknek az európai irányelv és a szabályozó hatóság által biztosított joguk van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást. Ha az adatalany meg kívánja élni az engedély visszavonására vonatkozó jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával.


11. Adatvédelem az alkalmazásokban és a pályázati folyamatban

Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás feldolgozása céljából. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon elérhető webes űrlapon keresztül benyújtja a megfelelő pályázati dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő a kérelmezővel kötött munkaszerződést köt, a továbbított adatokat a munkaviszony céljából a törvénynek megfelelően tárolják. Ha az adatkezelő nem kötött munkaszerződést a jelentkezővel, akkor az elutasító határozat kihirdetésétől számított két hónapon belül automatikusan törlik az alkalmazási dokumentumokat, kivéve, ha a törlés kizárja az adatkezelő egyéb jogos érdekeit. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben, például a bizonyítási teher az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban.

12. Adatvédelmi irányelv a Google Analytics használatára és használatára (névtelenítési funkcióval)

Az adatkezelő ezen a weboldalon integrálta a Google Analytics elemet (névtelenítési funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A Webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és elemzése. Egyebek között a webes elemző szolgáltatás adatokat gyűjt össze arról, hogy mely webhelyen érinti az érintett személyt egy weboldalhoz (ún. Referrers), mely oldalak aloldalai voltak, vagy hogy milyen gyakran és milyen ideig tartottak egy aloldalat. A webes elemzést elsősorban az internetes hirdetések optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják. A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600 Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, a CA 94043-1351, az USA. A szabályozó a "Google Analytics" szolgáltatáson keresztül használja a web analízis hozzáadását a következőhöz: â € œ_gat._anonymizeIpâ €.
Ezen kiegészítéssel az adathalász internetes hozzáférésének IP-címét rövidíteni és névteleníteni fogja a Google, ha weboldalunkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államától származik.
A Google Analytics elem célja, hogy elemezze a látogatókat a webhelyünkön. A Google többek között felhasználja az általunk kapott adatokat és információkat, hogy értékelje weboldalunk használatát, készítsen számunkra online jelentéseket, amelyek bemutatják a honlapunkon végzett tevékenységeket, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak honlapunk használatával kapcsolatban. A Google Analytics cookie-t használ az érintett személy információtechnológiai rendszerében. Amit a cookie-k vannak, a fentiekben már kifejtettük. A cookie használatával a Google engedélyezi weboldalunk használatának elemzését. Minden alkalommal, amikor ezen oldal egyik oldalát az adatkezelő és egy Google Analytics összetevő integrálja, az érintett személy információtechnológiai rendszerének internetböngészőjét a megfelelő Google Analytics-összetevő kezdeményezi Adatok elküldése a Google-nak online elemzési célokra. Ennek részeként az ipari folyamat Google értesül a személyes adatokat, mint például követni az IP-címét az érintett személy, amelyek arra szolgálnak, Google, többek között, a látogatók származási és a kattintások, és lehetővé teszi a rendelkezés számítások eredményeként. A cookie tárolja a személyazonosításra alkalmas adatokat, például a hozzáférési időt, a hozzáférési helyet, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és a látogatók gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatait, beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét is, átkerül a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a személyes adatot a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamaton keresztül gyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.
Az érintett személy a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, ahogyan azt a fentiekben bemutatjuk, bármikor az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és így állandóan ellentétesek a cookie-k beállításával. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az érintett információs technológiai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Továbbá az érintettnek lehetősége van a Google Analytics által létrehozott adatok gyűjtésének megtagadására és megakadályozására e weboldal használatáért és ezen adatok Google általi feldolgozásáért. Ehhez a böngésző-bővítményt le kell töltenie és telepítenie a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen.
Ez a böngészőbővítmény a JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy a webhelyek látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményének telepítését a Google ellentmondásnak tartja. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét eltávolítja vagy letiltja az adatkezelő vagy bármely más személy az irányításuk alatt, újra telepítheti vagy újra aktiválhatja a böngésző bővítményt.
További információk és a Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/en.html címen. A Google Analytics részletesebb ismertetése a https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ címen található.

13. A Google+ használatára és használatára vonatkozó adatvédelmi irányelvek

A vezérlő integrálta a Google + -gombot ezen a weboldalon. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat olyan internetes társas találkozóhely, olyan online közösség, amely rendszerint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a nézetek és a tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti információk nyújtását. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználói számára, hogy privát profilokat hozzanak létre, fotókat töltsenek fel és ismerkedjenek meg barátságos kérelmek révén. A Google+ üzemeltetője a Google Inc., az 1600 amfiteátrum Pkwy, a Mountain View, a CA 94043-1351, az USA.
Az egyes hívás egyik egyedi oldalak ezen a honlapon, hogy működteti a vezérlő, és amelyen Google+ gomb került beépítésre, az internet böngésző automatikusan kezdeményezett, az informatikai rendszer az érintett személy által az adott Google+ gomb képviselete a megfelelő Google+ Letöltés gomb a Google-tól. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google tudatában lesz annak, hogy a weboldalunk melyik alsó részét látogatja az adatalany. A Google + -ról részletes információ a https://developers.google.com/+/ címen érhető el. Ha a személy ugyanabban az időben bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba, a Google minden egyes weboldalán meglátogatja az érintettet, és weboldalunkon minden tartózkodás teljes időtartama alatt, mely weboldalunk alján található az érintett személy. Ezt az információt a Google+ gombra kattintva gyűjtik össze, és a Google az adott érintett Google + -fiókhoz rendeli el. Ha az érintett személy bekapcsolja a weboldalunkon található Google + gombokat, és ezzel Google + 1 ajánlást tesz, a Google ezeket az adatokat az érintett személy személyes Google + felhasználói fiókjához rendelheti, és tárolja ezeket a személyes adatokat.
A Google tárolja a tárgyat a Google + 1 ajánlást, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az adatalany által elfogadott feltételeknek megfelelően. A nyilatkozatban az érintett személy által ezen a honlapon a Google + 1 ajánlás eredményeként, valamint egyéb személyes adatait, például a nevét, a Google által használt érintett személy + 1 számlák és letétbe ezen a fotón más Google szolgáltatások Például a Google keresőmotor keresőmotorai, az adatalany Google-fiókja vagy más helyek, például webhelyeken vagy a tárolt és feldolgozott hirdetésekkel kapcsolatban. Továbbá a Google a Google-on tárolt egyéb személyes adatokkal összekapcsolhatja a webhely látogatását. A Google ezeket a személyes adatokat rögzíti a Google különböző szolgáltatásainak javítása vagy optimalizálása céljából. A Google mindig kap információt a Google+ gombon keresztül, hogy az adatalany meglátogatta webhelyünket, ha az érintett egyszerre jelentkezett be a Google+ szolgáltatásba weboldalunk elérésekor; ez történik függetlenül attól, hogy a személy a Google + gombjára kattint, vagy sem.
Ha az adatalany nem kíván személyes adatokat továbbítani a Google-nak, az utóbbiak megakadályozhatják az ilyen továbbítást a Google + -fiókjuk bejelentkezésével, mielőtt weboldalunkat meghívnánk. További információk és a Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen. További Google mutatók a Google + 1 gombhoz a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen találhatók.

12. Adatvédelmi irányelv a GTranslate használatához és használatához (fordítási funkcióval)

A vezérlő integrálta a GTranslate komponenst (névtelenítési funkcióval) ezen a weboldalon. A Google Fordító egy internetes fordítói szolgáltatás. A webes fordítószolgálat többek között olyan adatokat gyűjt össze, mint például szövegek, linkek és hasonlók. amelyet az üzemeltető honlapján közzétesz. A webes fordítást elsősorban arra használják, hogy optimalizálja a weboldalt a nemzetközi felhasználók számára. A GTranslate komponens üzemeltetője a Google Inc., az 1600 Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, a CA 94043-1351, az USA. A vezérlő a gatállatorion IP protokollal kiegészül a webes elemzésre a Google Fordító segítségével.
Ezen kiegészítéssel az adathalász internetes hozzáférésének IP-címét rövidíteni és névteleníteni fogja a Google, ha weboldalunkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államától származik.
A Google Fordító komponens célja, hogy webes tartalmat biztosítson a felhasználó nyelvén. A Google többek között felhasználja a kapott adatokat és információkat, hogy nyelvileg optimalizálja weboldalunk használatát, hogy nagyobb forgalmat hozzon létre számunkra. A Google Ford egy cookie-t használ az érintett személy információtechnológiai rendszerén. Amit a cookie-k vannak, a fentiekben már kifejtettük. A cookie beállításával a Google a webhelyén a felhasználó nyelvén használható. Minden alkalommal, amikor ezen oldal egyik oldalát az adatkezelő és a Google Fordító komponens hozzáféri, az érintett személy információtechnológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan elindítja a megfelelő Google Translate elemet Adatküldés a Google-nak az online fordítás céljából. Ennek részeként az ipari folyamat Google értesül a személyes adatokat, mint például követni az IP-címét az érintett személy, amelyek arra szolgálnak, Google, többek között, a látogatók származási és a kattintások, és lehetővé teszi fordítások a sorozatban. A cookie tárolja a személyazonosításra alkalmas adatokat, például a hozzáférési időt, a hozzáférési helyet, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és a látogatók gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön személyes adatait, beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét is, átkerül a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a személyes adatot a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai folyamaton keresztül gyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.
Az érintett személy a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, ahogyan azt a fentiekben bemutatjuk, bármikor az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és így állandóan ellentétesek a cookie-k beállításával. Az alkalmazott böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az érintett információs technológiai rendszerére. Ezenkívül a Google Fordító által már beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van kifogásolni és megakadályozni a Google Fordító által generált adatok gyűjtését ezen weboldal használatáért és ezen adatok Google általi feldolgozásáért. Ehhez a böngésző-bővítményt le kell töltenie és telepítenie a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen.
Ez a böngésző-bővítmény a JavaScripten keresztül a Google Fordítóhoz közli, hogy a webhelyek látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Fordítóhoz. A böngésző bővítményének telepítését a Google ellentmondásnak tartja. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét eltávolítja vagy letiltja az adatkezelő vagy bármely más személy az irányításuk alatt, újra telepítheti vagy újra aktiválhatja a böngésző bővítményt.
További információk és a Google adatvédelmi irányelvei megtalálhatók a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/en.html címen. A Google Forditót a https://www.google.com/intl/en_hu/translate/ címen olvashatjuk el.

16. Szociális bővítmények használata a Google+ szolgáltatásból. Instagram a Shariff megoldás segítségével

Webhelyünk társas plugineket ("bővítményeket") használ a közösségi hálózatokból. Annak érdekében, hogy weboldalunkon látogasson el az adatok védelmére, a bővítmények nem korlátozottak, de csak az oldalba integrált HTML-hivatkozás (úgynevezett "Áratolási megoldás") használatával. Ez az integráció biztosítja, hogy amikor olyan weboldalt látogat meg, amely ilyen plugineket tartalmaz, nincs kapcsolat a megfelelő közösségi hálózat szolgáltatójaival. Kattintson az egyik gombra, megnyit egy új ablakot a böngészőből, és felhívja az adott szolgáltató oldalát (például a bejelentkezési adatok megadása után), például a Like vagy a Share gombot. Az adatok gyűjtésének célját és terjedelmét, valamint az adatok feldolgozását és felhasználását a szolgáltatók által a weboldalukon és jogaikat illetően, valamint az adatvédelem lehetőségeinek beállításával kapcsolatban kérjük, olvassa el a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. YouTube-videók integrálása

Az általunk kínált YouTube-videókat a http://www.YouTube.com oldalain tároltuk, és közvetlenül játszhatóak meg honlapunkról. A weboldal meglátogatásával a YouTube megkapja azokat az információkat, amelyekhez a weboldal megfelelő aloldalához érkezett. Ezenkívül a jelen nyilatkozatban megadott adatokat továbbítani fogják. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a YouTube olyan felhasználói fiókot biztosít-e, amelyhez bejelentkezett, vagy nincs felhasználói fiók. Amikor bejelentkezett a Google-ba, az adatok közvetlenül a fiókjába kerülnek. Ha nem kívánja társítani a profilodat a YouTube-on, a gomb aktiválása előtt jelentkezzen ki.
A YouTube az adatait felhasználási profilként tárolja, és felhasználja azokat weboldalának reklámozásához, piackutatásához és / vagy egyedi tervezéséhez. Ilyen értékelést végeznek (még azoknál a felhasználóknál is, akik nincsenek bejelentkezve), hogy megfelelő reklámot biztosítsanak, és tájékoztassák a felhasználókat a szociális hálózatról a weboldalunkon végzett tevékenységükről. Önnek jogában áll kifogást emelni a Felhasználói profilok létrehozásához, és a használatukhoz a YouTube-ra kell irányítania. A YouTube-on keresztül történő adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és terjedelméről további információért olvassa el az adatvédelmi irányelvet.
A jogaidról és az adatvédelmi beállításokról további információkat itt találsz: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. A Google az Ön személyes adatait is feldolgozza az Egyesült Államokban, és benyújtotta az EU-USA Adatvédelmi védjegyet, a https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

18. paypal

PayPal-on keresztül történő fizetés, PayPal-on keresztül történő hitelkártya, PayPal-on keresztül történő közvetlen terhelés, vagy - ha felajánlott - "vásárlás számlán" vagy "részletfizetés" a PayPal-on keresztül, a fizetési adatokat a PayPal (Európa) Sarl et Cie, SCA, 22- Tovább folytatódik az 24 Boulevard Royal, az L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: PayPal). Az átadás az 6 X. cikk szerinti 1. b DSGVO és csak annyiban, amennyiben ez a fizetési folyamathoz szükséges.

A PayPal a hitelkártya PayPalon keresztül történő átutalását, a PayPal-on keresztül történő átutalást, vagy - ha felajánlja - a PayPal-on keresztül, a PayPal-on keresztül, hitelkártya végrehajtását teszi lehetővé. Szükség esetén a fizetési adataid az 6 X. §-ának X. f A DSGVO a PayPal jogos érdeke alapján a hitelintézetekkel szembeni fizetőképességük meghatározásakor. Az eredmény a hitel ellenőrzés tekintetében a statisztikai valószínűsége használt alapértelmezett PayPal céljára döntés telepítését a megfelelő fizetési módot. A hitel-jelentés tartalmazhat valószínűségi értékek (ún. Score-értékek). Ami a score-értékek szerepelnek az eredmények a hitel-jelentés, ezek azok alapján a tudományosan elismert matematikai-statisztikai módszerekkel. A pontszámértékek kiszámítása magában foglalja, de nem kizárólag, a címadatokat. További adatvédelmi információk, többek között a használt hitelminősítő intézetek számára, kérjük, olvassa el a PayPal adatvédelmi irányelveit: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Az adatok feldolgozását bármikor kifogásolhatja, ha üzenetet küld a PayPalnak. A PayPal továbbra is jogosult személyes adatainak feldolgozására, ha ez a szerződéses fizetéshez szükséges.

19. AZ ÚJ / Klarna

Ha a fizetési módot választja, akkor a fizetést a SOFORT GmbH, a Theresienhöhe 12, a 80339 München, Németország (a továbbiakban: IMMEDITATY) fizetési szolgáltatója fogja feldolgozni, amelyhez a megrendelési folyamat során közölt információkat és a megrendelésre vonatkozó információkat az Art. 6 para. 1 világít. b Pass a DSGVO-n. A Sofort GmbH a Klarna Csoport tagja (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Svédország). Az átadás az adatok történik kizárólag a fizetési feldolgozás a fizetési szolgáltatás azonnali és csak annyiban, amennyiben az szükséges ehhez. Az alábbi internetes címen További információ az adatvédelmi politika AZONNAL: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. csík

Ha a "Stripe" fizetési szolgáltató által kínált fizetési módot választja, a fizetést a Stripe Payments Europe Ltd, az 1 Grand Canal Street Lower, a Grand Canal Dock, Dublin, Írország segítségével fogják feldolgozni. a megrendeléssel kapcsolatos információkkal együtt (név, cím, számlaszám, banki kód, esetleg hitelkártyaszám, számlaösszeg, pénznem és tranzakciószám) az 6 X. cikkelyének megfelelően. b Pass a DSGVO-n. Az adatok nyilvánosságra hozatala kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd. fizetési feldolgozásának célja. és csak annyiban, amennyire ez szükséges. További információ a "Stripe" adatvédelemről: https://stripe.com/en/privacy#translation.

21. A Smava Instant Loan használatának és használatának adatvédelmi irányelvei

A smava GmbH (smava GmbH, Kopernikusstrasse 35, 10243 Berlin) ajánlata a hitel összehasonlítás, valamint a smava által biztosított bannerek és szöveges linkek. Ha személyes adatokat ad meg az összehasonlító számítógép használata során, a smava ezeket az adatokat gyűjteni fogja. smava feldolgozza az adatokat az európai adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az adatvédelemre vonatkozó részletes információkat és az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogait bármikor megtekintheti a smava adatvédelmi politikájában: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. A feldolgozás jogalapja

6 cikk I lit. A DS-GMO a feldolgozás jogalapjaként szolgálja vállalatunkat, ahol egy bizonyos feldolgozási célra engedélyt kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása teljesíteni a szerződést a szerződő fél az a személy szükséges, mivel ez a helyzet a feldolgozási műveletek, amelyek szükségesek a termékértékesítés vagy a rendelkezés más szolgáltatás vagy véve, a feldolgozás alapján 6 cikk I lit. b DS-GMO.
Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges feldolgozási műveletekre is, például termékekre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó vizsgálatok esetén. Ha cégünkre olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely megköveteli a személyes adatok feldolgozását, mint például az adózási kötelezettségek teljesítését, a feldolgozás az 6 I lit. c DS-GMO.
Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például a helyzet, ha a látogatónk a helyiségünkbe sérült volna, és ezt követően nevét, életkorát, egészségbiztosítását vagy más életét.